Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kontrakt w centrum uwagi
18-07-2018

Kontrakt w centrum uwagi

Data wydarzenia: 18-07-2018

Dnia 17.07.2018 w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie partnerów Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna.

Udział wzięli przedstawiciele Lidera Kontraktu - Powiatu Drawskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Wydziału Zarządzania Strategicznego, Wydziału Wdrażania RPO, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy a także przedstawiciele partnerów. Spotkanie poprowadził Jacek Kozłowski Wicestarosta Drawski.
W pierwszej części zostały przedstawione informacje o  stopniu realizacji projektów objętych Kontraktem Samorządowym Strefa Centralna, pojawiające się problemy i zagrożenia. Każdy z obecnych na spotkaniu partnerów zabrał głos na temat realizowanych projektów. O działaniach w Powiecie Drawskim opowiedział Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Mirosław Szulist.
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Województwa Zachodniopomorskiego Marka Orszewskiego pomysłów na rozwiązanie zdefiniowanych problemów, a także możliwości realizacji nowych projektów w ramach działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem Kontraktów Samorządowych. Omówiono także proces aneksowania umów oraz zagadnień związanych ze sprawozdawczością. Na koniec poruszono problem przyszłości Kontraktu Samorządowych, jako instrumentu terytorialnego w kontekście nowelizacji Strategii Rozwoju Województwa, projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz przyszłej perspektywy finansowej UE.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona