Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd nie na wakacjach
19-07-2018

Zarząd nie na wakacjach

Data wydarzenia: 19-07-2018

Dzisiaj, 19 lipca br., odbyło się 202 posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego.

Zarząd przyjął informację dotyczącą konieczności uregulowania zadośćuczynienia na rzecz powoda zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, w związku ze sprawą z 2003 roku. Podjęto także uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego. Jej treść  m.in. uwzględnia opisane orzeczenie, a także wydziela środki z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja cieplna i wilgotnościowa ścian piwnicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim”.
Zarząd zatwierdził także ofertę banku dotyczącą udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego. Ponadto udzielono zgody na prowadzenie robót budowlanych na działce stanowiącej własność Powiatu Drawskiego w Złocieńcu oraz podobnej, na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa w Drawsku Pomorskim.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona