Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – I półrocze 2018
20-07-2018

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – I półrocze 2018

Data wydarzenia: 20-07-2018

W 2016 r. w Powiecie Drawskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego, drugi natomiast w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57.

W 2018 r. podobnie jak w 2017 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został powierzony do prowadzenia  organizacji pozarządowej – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn.
Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które spowodowały rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży.
 
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. udzielono ogólnie 194 porad, z czego :
 • w  Punkcie w Drawsku Pomorskim – 120 porad i zebrano 8 oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej,
 • w Punkcie w Czaplinku – 74 porady  i zebrano 4 oświadczenia uprawniających do uzyskania porady prawnej.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały osoby po 65 roku życia - 110 osób, oraz osoby w  wieku  do 26 lat - 55 osób.
 2. Dziedziną prawa, z której udzielono poradnictwa w największej ilości, były  sprawy z zakresu :
1)      prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów - 16 osób,
2)      rozwodu lub separacji - 11 osób,
3)      alimentów - 40 osób,
4)      prawa pracy - 5 osób,
5)      prawa cywilnego - 36 osób,
(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego)
6)      prawa rzeczowego - 8 osób,
7)      prawa spadkowego - 39 osób,
8)      ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej - 15 osób,
9)      prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego - 14 osób,
10)  prawa karnego - 18 osób,
11)  prawa podatkowego - 7 osób,
12)  Inne - 19 osób.
 1. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było:
1)      poinformowanie osoby uprawnionej o stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach - 166 osób,
2)      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego - 156 osób,
3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma - 12 osób.
 1. Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej to:
1)      poniżej 15 minut - 29 osób,
2)      od 15 do  30 minut - 77 osób,
3)      od 30 do  60 minut - 71 osób,
4)      powyżej 60 minut - 17 osób.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały kobiety - 55 osób oraz
- mężczyźni - 43 osoby,
 1. Przeważały osoby z wykształceniem:
1)      średnim zawodowym - 25 osób,
2)      średnie ogólnokształcące - 12 osób,
3)      zasadniczym zawodowym - 28 osób,
4)      gimnazjalne - 12 osób,
5)      podstawowe ukończone - 9 osób.
 1. Najczęściej z pomocy korzystały osoby ze średnim
miesięcznym dochodem netto od 800 do 2599 zł - 75 osób,
- poniżej 800 zł - 12 osób,
- bez dochodu - 10 osób
 1. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z liczbą członków
gospodarstwa domowego od 2 do 4 - 70 osób
oraz osoby samotne - 20 osób,
były to osoby zamieszkujące w mieście poniżej 10 000 mieszkańców - 27 osób,
od 10 000 – 25 000 mieszkańców - 46  osób
i na wsi - 23 osoby.
 1. Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie
ich danych zbiorczych - 98 osób,
- osoby, które nie wyraziły zgody - 96 osób,
 
W I półroczu 2018 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę 60.483,65 zł (na dwa punkty) oraz na obsługę organizacyjno-techniczną obu punktów - kwotę 1.878,12 zł.
Ponadto realizując zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zmianami) Starosta Drawski udostępnił na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatdrawski.pl)  następujące informacje:
1)      Dla kogo nieodpłatna pomoc?
2)    Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
3)      Prezentacja o nieodpłatnej pomocy prawnej,
4)      Przyjęcia interesantów,
5)      Informacje
Powyższe informacje są na bieżąco aktualizowane.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona