Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Komunikat Starostwa Powiatowego
25-07-2018

Komunikat Starostwa Powiatowego

Data wydarzenia: 25-07-2018

W związku z rozpowszechnianymi przez Burmistrza Czaplinka informacjami wywołującymi wrażenie, jakoby Starosta Drawski zamierzał przyczynić się do zlokalizowania w okolicy Czaplinka składowiska odpadów informuje się, co następuje:

  1. Starosta Drawski nigdy nie miał takiego zamiaru. W ocenie Starosty Drawskiego prowadzenie tego rodzaju polityki informacyjnej przez oficjalny organ jest nadużyciem, ponieważ wprowadza mieszkańców w błąd, budząc ich słuszne zaniepokojenie.
  2. Na wniosek Energa Operator o udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów związanych z codzienną działalnością firmy w pobliżu dawnego posterunku energetycznego w okolicy Jeziora Czaplino (gm. Czaplinek), a także w pobliżu siedziby w Drawsku Pomorskim, administracja powiatu drawskiego prowadzi przewidziane prawem postępowanie.
  3. Postępowanie polega m.in. na zapytaniu władz właściwej gminy o dopuszczalność takiego przedsięwzięcia na jej terenie. Przedsięwzięcie nie może być zrealizowane, jeżeli istniejący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie dopuszcza takiej możliwości.
  4. Uchwalenie Planu Miejscowego należy do kompetencji gminy. Jest to najlepsze narzędzie służące zabezpieczeniu mieszkańców przed niechcianymi inwestycjami (fermy, wieże nadawcze, składowiska itd.). Gmina Czaplinek w większości terytorium nie posiada planu. Z tego powodu istnieje możliwość, że w przyszłości tego rodzaju przedsięwzięcia będą miały miejsce.
  5. W toku dalszego postępowania administracyjnego Starosta zobowiązany jest do zebrania dowodów w danej sprawie. Zgodnie z prawem ma możliwość odmowy wydania zezwolenia, jeżeli planowany sposób gospodarki odpadami jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego, a więc również z Miejscowym Planem Zagospodarowania. Starosta dochowa należytej staranności w przypadku tego, jak i wszystkich innych postępowań prowadzonych w organie.
  6. W trosce o transparentność postępowań, a także przyjmując deklarację Pana Burmistrza Adama Kośmidra w sprawie zdecydowanego sprzeciwu wobec zamiaru prowadzenia na terenie gminy Czaplinek działalności polegającej na zbieraniu odpadów niebezpiecznych (pismo znak GMK.670.15.2018), przedstawiamy również pismo podległego Panu Burmistrzowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  7. Dokument o którym mowa, z 16 lipca br., jest wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przez tę spółkę gminną. Na kilkakrotnie dłuższej (niż we wniosku spółki energetycznej) liście, bo liczącej aż 84 pozycje odpadów które chce zbierać gmina Czaplinek, znajdują się m.in.:
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne,
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne,
- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy,
- niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
- baterie i akumulatory niklowo-kadmowe, alkaliczne i inne,
- odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
 
Lista ta jest zgodna z listą odpadów wyrażoną w sprzeciwie Pana Burmistrza. Stąd też istnieje pewna trudność w określeniu jednoznacznego stanowiska w opisywanej sprawie, do czego wzywa Pan Burmistrz Czaplinka, bez narażania na szwank reputacji poważnych gminnych organów i instytucji.
 
W załączeniu:
- Pismo Burmistrza Czaplinka dot.  sprzeciwu wobec zamiaru prowadzenia na terenie gminy Czaplinek działalności polegającej na zbieraniu odpadów niebezpiecznych
 
- Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czaplinku.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona