Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Poszukiwany nauczyciel plastyki
26-07-2018

Poszukiwany nauczyciel plastyki

Data wydarzenia: 26-07-2018

Zespół Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie zatrudni nauczyciela plastyki na czas określony od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (wykonywania pracy: ul. Seminaryjna 2, 78-500 Drawsko Pom). Wymagane wykształcenie: wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, dodatkowo: oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie
Ul. Bobrowo 7
78-520 Złocieniec, tel. 94 36 71 463 bądź drogą e-mailową: soswbobrowo@interia.pl
Prosimy o dopisanie w treści zgłoszenia następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)".
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie.
Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO").
 
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZPET w Bobrowiejak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest: Krystian Ignacak - dyrektor ZPET w Bobrowie, Bobrowo 7, tel. 94 36 71 463, e-mail:soswbobrowo@interia.pl
2. W Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - p. Sebastiana Łabowskiego , , e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które Pan/Pani wnosi do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Pan/Pani wniosła.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona