Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Powróci cywilizacja na drogę Czarne Małe – Łysinin
31-07-2018

Powróci cywilizacja na drogę Czarne Małe – Łysinin

Data wydarzenia: 31-07-2018

Świetny początek tygodnia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. W poniedziałek (30.07.2018r.) podpisano umowy na realizację długo oczekiwanej inwestycji - przebudowy drogi powiatowej Czarne Małe – Łysinin.

W imieniu Powiatu Drawskiego umowę podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim Zbigniew Kot. Zawarto ją z wyłonionym głównym wykonawcą, firmą „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Daniela Palucha. Podpisanie umowy nastąpiło w obecności Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego, Zastępcy Burmistrza Czaplinka Zbigniewa Dudora oraz Michała Łagi, Inspektora Nadzoru na ww. inwestycji, z którym równolegle podpisano stosowną umowę.
W ramach inwestycji droga powiatowa nr 2002Z zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m na odcinku 2,7 km. Wykonany zostanie też chodnik w miejscowości Czarne Małe. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2018 r.
Obecnie nawierzchnia drogi, jak również jej pobocza są bardzo zniszczone, a brak chodników w miejscowości Czarne Małe oraz stan nawierzchni utrudnia poruszanie się pojazdów i również pieszych.
Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.232.736,43 zł. Znaczna jego część, w kwocie 2.498.609,00 zł, zostanie sfinansowana z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Inwestycja jest również współfinasowane  przez  firmę AGRI PLUS Sp. z o.o. w kwocie 350.000 zł (przy przebudowywanym odcinku drogi znajduje się Wytwórnia Pasz tej spółki). Pozostała część kosztów inwestycji w wysokości 384.127,43 zł zostanie pokryta przez Powiat Drawski oraz Gminę Czaplinek po połowie.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona