Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Komunikat Powiatu
02-08-2018

Komunikat Powiatu

Data wydarzenia: 02-08-2018

W związku z rozpowszechnianymi przez Burmistrza Czaplinka informacjami związanymi z budową masztu telefonii komórkowej przy ul. Wiejskiej w Czaplinku oraz innych, w Machlinach i Siemczynie, wywołującymi wrażenie prowadzenia przewlekłego i niestarannego postępowania administracyjnego, a także sugerujące nepotyzm w prowadzeniu spraw, informuje się, co następuje:

  1. Prywatne znajomości Starosty Drawskiego nie mają i nie mogą mieć wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez ten Organ. O ile Pan Burmistrz A. Kośmider dysponuje dowodami na nepotyzm w przypadku budowy masztu w Machlinach, powinien przedstawić je organom ścigania niezwłocznie po powzięciu wiedzy w tym zakresie. W przeciwnym wypadku rozpowszechnianie takich sugestii w mediach oznacza pomówienie. Starosta Drawski wyraża zdumienie i oburzenie tego rodzaju inwektywami.
  2. Procedura wydania pozwolenia na budowę przewiduje powiadomienie stron postępowania, w tym sąsiadów danej inwestycji, o zamiarze budowy. Mają oni prawo wypowiedzieć się w tej sprawie, w tym złożyć protest. W zależności od wagi przedłożonych argumentów, mogą one mieć wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. Ani w przypadku Machlin, ani w Przypadku Siemczyna, takich uwag nie było. Z tego powodu wydane przez Organ decyzje są pozytywne.
  3. Pozwolenie na budowę ok. 56 metrowej wieży telefonii komórkowej na osiedlu Wiejska w Czaplinku dotąd nie zostało wydane. Kluczowymi w tym postępowaniu są całkowicie zrozumiałe protesty mieszkańców osiedla oraz działania Radnego Rady Powiatu, Pana Cyryla Turczyka. Pan Radny zaangażował się w zebranie podpisów pod protestem. Przygotował również pisma stanowiące dowód w sprawie, a także złożył interpelację podczas sesji Rady Powiatu. Działania te wymierzone są w zamiary inwestora, a podyktowane obawą m.in. o zdrowie okolicznych mieszkańców, spadek wartości nieruchomości i zniszczenie unikalnych wartości środowiska naturalnego.
  4. Teren potencjalnej budowy masztu znajduje się w obszarze Natura 2000, Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie, Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Ostoja Drawska, oraz w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto, w pobliżu znajdują się siedziby chronionej fauny.
  5. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, Starosta Drawski nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska szeregu dokumentów. To od ich oceny zależała będzie ostateczna decyzja w tej sprawie.
  6. Starosta Drawski popiera działania oparte na współpracy i merytorycznym podejściu do zagadnienia. Działania oparte na jątrzeniu środowiska i oparte na pomówieniach są niedopuszczalne.
  7. Starosta Drawski stoi na jednoznacznym stanowisku, że w granicach obowiązującego prawa możliwe jest wyznaczanie aprobowanych społecznie lokalizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Potrzeba do tego uszanowania interesów wszystkich stron oraz dobrej woli inwestorów.
 
 
Poniżej przedstawiamy informację na temat stacji bazowych telefonii komórkowych w Powiecie Drawskim, z okresu ostatnich lat.
 
STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2018 r.
 
DRAWSKO POMORSKIE
1)      P4 Sp. z o.o. Warszawa – stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P4 „ PLAY” Suliszewo – wydana dn. 28.03.2018 r.
2)      P4 Sp. zo.o. Warszawa -  stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P4 „ PLAY” Łabędzie – wydana dn. 23.03.2018 r.,
ZŁOCIENIEC
1)      P4 Sp. z o.o. Warszawa – stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P4 „ PLAY” Cieszyno 11 – postępowanie zawieszone,
WIERZCHOWO
2)      P4 Sp. z o.o. Warszawa – stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P4 „ PLAY” ul. Długa 47a Wierzchowo, – wydana dn. 06.04.2018 r.,
OSTROWICE 
1)      POLKOMTEL Sp. z o.o. Warszawa – rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci POLKOMTEL BT 44142 Ostrowice – wydana dn. 21.05.2018 r.
CZAPLINEK
1)      P 4 Sp. z o.o. Warszawa – stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P 4 „ PLAY” ul. Wiejska w Czaplinku – postępowanie zawieszone,
2)      P 4 Sp. z o.o. Warszawa – stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P 4 „ PLAY” nr DRAA 1001 A Broczyno 26 - złożony wniosek w dniu 18.07.2018 r.
 
STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2017 r.
DRAWSKO POMORSKIE
1)      T-MOBILE POLSKA Drawsko Pomorskie - Konotop – wzmocnienie konstrukcji istniejącej wieży – KONOTOP – wydana dn. 10.04.2017 r.,
2)      P 4 Sp. z o.o. Warszawa -   stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P4 „ PLAY” Konotop 21 D  – wydana dn. 22.12.2017 r.
 
CZAPLINEK
P 4 Sp. z o.o. - stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P4 „ PLAY” nr DRA 1301B Machliny – wydana dn. 29.01.2018 r.
P 4 Sp. z o.o. - stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P4 „ PLAY” nr DRA 1201B Kluczewo – wydana dn. 31.01.2018 r.
 
STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2016 r.
ZŁOCIENIEC
ORANGE POLSKA S.A. Warszawa – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wieży ORANGE o wys. 50m. n.p.t. wraz z urządzeniami radiokomunikacji i zasilania energetycznego w miejscowości Bobrowo – wydana dn. 1.12.2016 r.
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona