Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd w sprawie dróg i powierzenia stanowiska
08-08-2018

Zarząd w sprawie dróg i powierzenia stanowiska

Data wydarzenia: 08-08-2018

W dniu dzisiejszym tj. 8 sierpnia, Zarząd Powiatu Drawskiego mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu i wszystkich podróżujących zajął stanowisko w sprawie warunków jazdy na niektórych drogach. Na pięć lat powierzono także stanowisko Dyrektora Poradni.

Zarząd Powiatu Drawskiego w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców powiatu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej nr 20 zwrócił się z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wycięcie suchych konarów drzew na odcinku Złocieniec – Czaplinek. Obumarłe konary i gałęzie drzew stwarzają poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich użytkowników tego odcinka drogi, zwłaszcza przy silnych wiatrach. Obecnie, w okresie letnim, obserwowany ruch jest szczególnie intensywny. Omówiono również kwestię organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg Wałeckiej i Rzeźników w Czaplinku.
Zarząd podjął sześć uchwał, w tym w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na kolejnych pięć lat szkolnych Pani Wioletcie Kubik. Do konkursu na to stanowisko nie zgłosił się żaden kandydat. W tej sytuacji Zarząd Powiatu postanowił dokonać powierzenia stanowiska, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej tej placówki. Rada wydała pozytywną opinię, a Zachodniopomorski Kurator Oświaty wyraziła wolę porozumienia.
Podjęto również dwie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu wiedzy o „Akcji Eksploracyjno-Historycznej 2018”, uchwałę w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi PCKZiU pełnomocnictwa do realizacji projektu.
Ponadto Zarząd na swym 204. posiedzeniu rozpatrywał wniosek Klubu Płetwonurków „Mares” o ufundowanie nagrody dla zwycięzcy w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Łowiectwie Podwodnym oraz Memoriału Fotografii Podwodnej, a także wniosek Dyrektora ZSP w Czaplinku o sfinansowanie kosztów związanych z noclegiem uczniów w kwaterze prywatnej.
Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. Podjęto również decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu do nieruchomości przysługującego Zarządowi Dróg Powiatowych. Omawiano także stan rekrutacji do szkół na rok szkolny 2018/2019.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona