Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zatrudnimy nauczyciela
10-08-2018

Zatrudnimy nauczyciela

Data wydarzenia: 10-08-2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim zatrudni nauczyciela fizyki na czas określony od 01.09.2018 do 31.08.2019r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. Wymagane wykształcenie: magister fizyki z przygotowaniem pedagogicznym. Mile widziane doświadczenie w pracy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Aplikacje prosimy przesyłać na adres:. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Połczyńska 7 78-500 Drawsku Pomorskim

Prosimy o dopisanie w treści zgłoszenia następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim
Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZSP , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Iwona Kucharska dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim ul. Połczyńska 7,  e-mail: zsp.drawsko@onet.pl
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona