Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd w sprawach oświaty
24-08-2018

Zarząd w sprawach oświaty

Data wydarzenia: 24-08-2018

W dniu 22 sierpnia 2018 r., odbyło się 205 posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwał w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych oraz motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski. Zarząd analizował również informację o rekrutacji do szkół na rok szkolny 2018/2019.

Podjęto także uchwały dotyczące wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do PCKZiU w Drawsku Pom. oraz Czaplinku” w ramach projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy centralnej na terenie powiatu drawskiego” realizowanego ze środków regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim. Na swym 205. posiedzeniu Zarząd rozpatrywał także wnioski o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro, nadanie Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” oraz wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o zwiększenie budżetu na 2018 r.
Przyjęto także Sprawozdanie Zarządu z działalności PKS Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu za okres sprawozdawczy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona