Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Nowy Rodzinny Dom Dziecka w Powiecie Drawskim
28-08-2018

Nowy Rodzinny Dom Dziecka w Powiecie Drawskim

Data wydarzenia: 28-08-2018

W dniu 27 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie podczas którego Starosta Drawski Stanisław Kuczyński zawarł umowę z Agnieszką Maciak na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka.

Dom będzie funkcjonował od 1 września 2018 roku w  Giżynie, w gminie Kalisz Pomorski. Pani Agnieszka przy podjęciu decyzji o prowadzeniu Rodzinnego Domu Dziecka  kierowała się potrzebą niesienia pomocy i miłości dzieciom, które są tego pozbawione.
W spotkaniu uczestniczyli również: Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Jolanta Banaszek, Podinspektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Kołodziejska, Kierownik Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim Iwona Joeks – Budzyńska, pracownik socjalny Adriana Pieprzak oraz Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Małgorzata Stawska.
Rodzinny Dom Dziecka to jedna z rodzinnej formy pieczy zastępczej, w której opieką objętych może być do ośmiorga dzieci. Tworzenie takich miejsc to zapewnienie najlepszej formy opieki dla dzieci pozbawionych możliwości wychowania w rodzinie naturalnej, jak również zapewnienie  dzieciom poczucia miłości, bezpieczeństwa i stabilizacji.
Kierunek, który objął powiat drawski to tworzenie kolejnych rodzinnych domów dziecka, co ma na celu ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona