Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd o rekrutacji
30-08-2018

Zarząd o rekrutacji

Data wydarzenia: 30-08-2018

W dniu dzisiejszym tj. 30 sierpnia 2018 r., odbyło się dwieście szóste posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego w bieżącej kadencji. Jego istotnym elementem było przyjęcie informacji o stanie rekrutacji do szkół na rok szkolny 2018/2019.

Podjęto także uchwałę w sprawie wyznaczenia pracownika do zastępowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2018r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 oraz zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 4 obrębów ewidencyjnych: Biały Zdrój, Bralin, Dębsko, Stara Korytnica – położonych w gminie Kalisz Pomorski”.
Zarząd rozpatrzył wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 Euro oraz ofertę Stowarzyszenia Sportowego Grupa Biegowa Rundorfina w Czaplinku złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „I Bieg Rybaka”.
Zaopiniowano również projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona