Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Projekty za dziesięć milionów
05-09-2018

Projekty za dziesięć milionów

Data wydarzenia: 05-09-2018

W dniu dzisiejszym (05 września) odbyło się 207. posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego, którego istotnym punktem było omówienie sprawozdania z realizacji różnorodnych projektów inwestycyjnych.

Obecnie nadzorowanych jest siedem projektów, z czego pięć jest w trakcie realizacji, natomiast dwa są w tzw. okresie trwałości. Należą do nich m.in. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie” oraz „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego”. Wartość realizowanych projektów wyniosła ponad 9,9 mln złotych.
W dniu dzisiejszym wyrażono zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej powyżej 30 000 euro oraz podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa i montaż wystawy edukacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w ramach projektu „EKOkorytarze – edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim.
Ponadto opiniowano projekty uchwał Rady Powiatu, w tym uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2018 roku, cztery projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”, projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego oraz projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Drawskiego. Procedowano również zagadnienia dotyczące spełnienia wymogów przepisów ustawowych wchodzących w życie w nowej kadencji samorządu oraz  informację dotyczącą przyszłorocznego programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podjęto także uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona