Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pamiętamy o kombatantach
06-09-2018

Pamiętamy o kombatantach

Data wydarzenia: 06-09-2018

W dniu 30 sierpnia br. Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Wicestarosta Jacek Kozłowski, Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz oraz Członek Zarządu Janina Jung spotkali się z kombatantami, sybirakami i inwalidami wojennymi z terenu Powiatu Drawskiego. W spotkaniu uczestniczyli również amerykańscy żołnierze.

W przepięknej scenerii, na terenie poligonu drawskiego nad Jeziorem Ostrowiec, z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Weterana przypadających na dzień 01 września, Kombatanci, Sybiracy i Inwalidzi Wojenni oraz zaproszeni goście zostali serdecznie powitani przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego oraz Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie Pułkownika Marka Gmurskiego.
Spotkanie było także okazją do wyrażenia podziękowań i wręczenia medali.Czesław Lenkiewicz, Prezes Związku Sybiraków Koła w Drawsku Pomorskim, wręczył medale
i podziękowanie za wspaniałą współpracę i pomoc na rzecz Związku Sybiraków, Prezesowi oraz Członkom Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Oleszna. Następnie Jan Domański, Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
z Oleszna, odczytał podziękowanie od Generała bryg. Stanisława Woźniaka, wręczył medale za wspaniałą współpracę Prezesowi i Wiceprezesowi Związku Sybiraków Koła w Drawsku Pomorskim.
Na zakończenie wręczono upominki dla wszystkich przybyłych członków organizacji kombatanckich.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona