Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd o rocznym Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi i nie tylko
11-09-2018

Zarząd o rocznym Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi i nie tylko

Data wydarzenia: 11-09-2018

Na dzisiejszym (11 września br.) posiedzeniu Zarządu Powiatu opiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Program ma być realizowany w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Do celów szczegółowych programu należą m.in. integracja środowiska organizacji pozarządowych realizujących inicjatywy w sferze zadań publicznych, zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców.
Inne projekty uchwał Rady Powiatu opiniowane na 208. posiedzeniu Zarządu, to projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu oraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący.
Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu kalendarza Strażackiego na 2019 rok oraz udzieleniu pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035, a także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej w ZSP Kalisz Pomorski, do pracowni projektowej w ZSP Drawsko Pomorskie oraz do pracowni rysunku technicznego w ZSP Czaplinek”.
Zaakceptowano projekt odpowiedzi do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w sprawie zmiany terminu wykonania obowiązków określonych w decyzji dotyczącej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona