Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Bogatsi o nowoczesną pracownię informatyczną
19-09-2018

Bogatsi o nowoczesną pracownię informatyczną

Data wydarzenia: 19-09-2018

17 września 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim uroczyście otwarto pracownię urządzeń techniki komputerowej, lokalnych sieci komputerowych i aplikacji internetowych. Nowa sala lekcyjna powstała po adaptacji części poddasza. Jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Pracownia sfinansowana została w ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna dla Powiatu Drawskiego, Działanie 9.9 „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego”. Łączna kwota inwestycji to około 400 000 złotych. W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście, samorządowcy, radni, dyrektorzy szkół i jednostek podległych powiatowi drawskiemu, urzędnicy Starostwa Drawskiego oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Akademii Morskiej, uczelni patronującej klasom technikum informatycznego. Starosta Drawski Stanisław Kuczyński wraz z Wicemarszałkiem Ryszardem Mićko, Dyrektorem szkoły Maciejem Rydzewskim i współpracownikami, w obecności zaproszonych gości dokonali otwarcia pracowni. Salę lekcyjną poświęcił Proboszcz Parafii w Kaliszu Pomorskim ksiądz Kazimierz SerafinGoście obejrzeli również film przedstawiający metamorfozę pomieszczeń strychu, który w wyniku prac remontowych zmienił się nie do poznania.Od postaw wyremontowano pomieszczenie na strychu tj. ocieplono wełną mineralną połać dachową, wykonano ścianki działowe na poddaszu, zamontowano podwieszane sufity, wymieniono okna połaciowe, wykonano posadzki, wewnętrzną instalację elektryczną i logiczną w nowo projektowanych ścianach i sufitach, wykonano remont istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, zamontowano stolarkę drzwiową, wykonano prace instalacyjne i okablowanie. Pracownię wyposażono w meble, nowoczesne laptopy i komputery stacjonarne wraz z bogatym oprogramowaniem, tablety, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, tablicę multimedialną i inne drobne sprzęty.
Całość inwestycji nadzorował Kierownik Projektu Mirosław Szulist, który wraz z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odpowiada za koordynację Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna.
 
Biuro projektów:
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
 
Projekt „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” realizowany przez Powiat Drawski, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona