Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

W sieci… zagrożeń
24-09-2018

W sieci… zagrożeń

Data wydarzenia: 24-09-2018

Zespół Placówek Edukacyjno– Terapeutycznych w Bobrowie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim kontynuują rozpoczęty rok wcześniej cykl warsztatów dla rodzin stanowiących pieczę zastępczą w powiecie drawskim.

19 września br. odbyło się spotkanie, którego celem było uświadomienie rodzicom rozmiaru zjawiska cyberprzemocy oraz sposobów rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami płynącymi z Internetu i stosowania telefonii komórkowej.
Na ul. Seminaryjną 2 w Drawsku Pomorskim przybyli rodzice oraz pracownicy PCPR. Konferencję rozpoczęły: Iwona Joeks – Budzyńska, w zastępstwie dyrektora PCPR oraz Beata Kuprowska, wicedyrektor ZPET w Bobrowie. Po przywitaniu zgromadzonych rozpoczęła się część szkoleniowa, którą poprowadziła pedagog ZPET w Bobrowie Urszula Babicka.
Ponieważ zjawisko cyberprzemocy dotyka dzieci oraz coraz młodszych nastolatków, słusznym jest rozpowszechnianie informacji na ten temat jak najszerszemu gronu dorosłych. Obecnie co drugi młody człowiek w Polsce doświadczył bezpośrednio lub pośrednio przemocy płynącej do niego za pośrednictwem Internetu lub telefonu komórkowego. W prezentacji multimedialnej zawarto informacje dotyczące różnych kategorii zagrożeń, których przyczyną jest wzrost dostępności nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rodzice dowiedzieli się, jak reagować oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zaobserwowania zjawiska cyberprzemocy.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona