Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Święto szkoły w Kaliszu Pomorskim
25-09-2018

Święto szkoły w Kaliszu Pomorskim

Data wydarzenia: 25-09-2018

Przypadająca we wrześniu rocznica ataków terrorystycznych na USA z 2001 r. jest jak co roku wyjątkowo upamiętniana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, szkole noszącej imię „Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku”. Jest to też dzień, w którym uczniowie klas pierwszych są uroczyście przyjmowani do szkolnej społeczności.

W tym roku obchody święta szkoły miały miejsce 21 września w „Inteligentnym Ogrodzie”. Ponad 140 uczniów klas pierwszych – czterech liceum i jednej technikum, świętowało wraz z licznie zaproszonymi gośćmi, samorządowcami, radnymi, dyrektorami szkół i jednostek podległych powiatowi drawskiemu, przedstawicielami szkół wyższych, uczniami starszych klas, nauczycielami, rodzicami, pracownikami obsługi i administracji.
Dużo ciepłych słów pod adresem szkoły wygłosili zaproszeni goście. Podkreślali, że uczniowie klas pierwszych dokonali bardzo dobrego wyboru, że to szkoła, w której poziom kształcenia jest wysoki, ale warto podjąć wyzwanie, bo absolwenci ZSP w Kaliszu Pomorskim trafiają na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą, są wszechstronnie wykształceni i przygotowani do wejścia w dorosłe życie.
Po wystąpieniach gości, a także wspomnieniu o rocznicy wydarzeń z 11 września 2001 roku, związanymi z imieniem Szkoły, nastąpiło ślubowanie pięciu klas pierwszych. Przyjęcie nowych uczniów do szkolnej społeczności symbolizują tarcze, które poszczególnym klasom przypinali znamienici goście. Ten moment z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.
Prof. Paweł Zalewski, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie wręczył Adrianowi Narowskiemu, uczniowi klasy pierwszej technikum informatycznego, który uzyskał najwięcej punktów rekrutacyjnych, nagrodę specjalną ufundowaną przez Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie.
Następnie Janusz Garbacz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego i Dyrektor Szkoły Maciej Rydzewski wręczyli certyfikaty językowe z języka angielskiego na poziomie B1, B2, C1 i C2 grupie ponad 70 uczniów, głównie z klas dwujęzycznych. Dyrektor podziękował za wsparcie finansowe dla klas dwujęzycznych Staroście Drawskiemu Stanisławowi Kuczyńskiemu i Zarządowi Powiatu Drawskiego.
Uroczystość uświetniły występy uczniów z licealnej grupy teatralnej „Klepsydra”.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona