Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Czy bakterie naprawdę są takie groźne?
26-09-2018

Czy bakterie naprawdę są takie groźne?

Data wydarzenia: 26-09-2018

W czwartek, 20 września, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa uczestniczyli w XVIII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki, w czasie którego wyższe uczelnie i inne ośrodki naukowe naszego województwa otwierają swe podwoje dla młodzieży, organizując wolne wykłady, zajęcia, warsztaty, laboratoria czy wystawy.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów szkoły z ofertą naukową Szczecina oraz precyzowaniu przez nich swoich życiowych celów, związanych z dalszą edukacją. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie - wojewódzkiej biblioteki publicznej o statusie naukowym, jednej z największych w Polsce.
Następnie młodzież podzielona została na dwie części. Grupa uczniów z klas o profilu biologiczno – chemicznym pod opieką Moniki Klimczak i Bogusławy Jarosz wysłuchała wykładu „Czy bakterie naprawdę są takie groźne?”, wygłoszonego przez dr n. med. Katarzynę Galant, która pracuje w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po części teoretycznej odbyły się warsztaty, podczas których uczniowie badali własną florę bakteryjną, uczyli się barwienia preparatów metodą Grama oraz obsługi nowoczesnych mikroskopów.
Druga grupa uczniów z klas o profilu humanistycznym, wojskowym i lingwistycznym pod opieką Ewy Kilian wzięła udział w wykładzie i warsztatach dziennikarza telewizyjnej Kroniki Szczecińskiej Stanisława Heropolitańskiego: „Jak mówić do ludzi i do rzeczy”, następnie Cecylia Judek przedstawiła wykład poświęcony życiu i działalności Ireny Sendlerowej, działaczki „Żegoty”, Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, która uratowała przeszło 2 tys. dzieci żydowskich z warszawskiego getta, a której pamięci Sejm RP poświęcił rok 2018.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona