Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Konkurs Wiedzy o Powiecie w Nowym Worowie
03-10-2018

Konkurs Wiedzy o Powiecie w Nowym Worowie

Data wydarzenia: 03-10-2018

W dniu dzisiejszym tj. 3 października 2018 roku odbyło się 213. posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Podjęto m.in. uchwałę w sprawie organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim.

Konkurs zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół w Nowym Worowie 13 października br. Główną nagrodą jest rower. Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja i upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Nowym Worowie wiedzy na temat walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych powiatu drawskiego.
Kolejne punkty posiedzenia dotyczyły wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska wobec zasad przyznawania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 r.
Rozpatrywano szereg wniosków, w tym wniosek o przyznanie patronatu i wsparcia finansowego na organizację Regionalnej Wystawy Gołębi Młodych w Czaplinku, sfinansowanie zakupu 3 stabilizatorów napięcia oraz 3 przedłużaczy 30 m, zaakceptowanie kandydatów do nagrody Starosty Drawskiego w związku z Dniem Edukacji Narodowej, o przyznanie nauczania indywidualnego, przyznanie dodatkowych godzin zajęć wyrównawczych oraz wniosek o wyrażenie zgody na podział klasy 1-3 z dysfunkcją lekką.
Ponadto rozpatrzono wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury powyżej 30.000 euro dot. zadania pn. „Doposażenie do pracowni informatycznej w ZSP Kalisz Pomorski, do pracowni projektowej w ZSP Drawsko Pomorskie oraz do pracowni rysunku technicznego w ZSP Czaplinek” w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Działanie 8.9. oraz podjęto związaną z tym uchwałę.
Zarząd obradował w składzie:Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta) oraz Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona