Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Młodzi uczą się samorządności
04-10-2018

Młodzi uczą się samorządności

Data wydarzenia: 04-10-2018

25.09.2018 r. w drawskim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Złocienieckiej spotkali się członkowie Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego na zajęciach warsztatowych, zorganizowanych przez Marlenę Otłowską – opiekuna grupy.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. Iwona Kucharska, która omówiła zagadnienie szkoły jako wspólnoty, w której harmonijnie współdziałają jej organy. Uczniowie mieli okazję zadawać pytania i wskazać ważne dla siebie sprawy do załatwienie w bieżącym roku szkolnym.
Uczniowie podczas warsztatów formułowali definicję pojęcia „samorządność”, poznawali kompetencje Samorządu Uczniowskiego, wynikające ze Statutu Szkoły i Regulaminu SU. Dyskutowano nad potrzebą wprowadzenia zmian w Regulaminie i zastosowania w dokumencie bardziej precyzyjnych, jasnych zapisów – dostosowanych do demokratycznego prawa.
Członkowie „trójek klasowych” podzieleni na grupy poznawali prawa dziecka zawarte w „Konwencji o Prawach Dziecka” i porównywali je z prawami uczniów w szkole.
Kolejne zadania, nad którymi pracowali uczniowie, dotyczyły podobieństw wyborów ogólnopolskich i wyborów do Zarządu SU. Uczniowie dowiedzieli się, że wybory to nie tylko akt głosowania, ale cały proces, na który składają się: przygotowanie programów komitetów wyborczych i kandydatów, prowadzenie kampanii wyborczej, aktywne uczestnictwo wyborców, dokonanie świadomego wyboru, oddanie głosu oraz czuwanie nad całością Szkolnej Komisji Wyborczej.
Następnie każdy zespół pracował jako komitet wyborczy i miał za zadanie przygotować własny program na najbliższe wybory do Zarządu SU. Należało sformułować hasła programowe, slogan wyborczy i przedstawić na forum. Wśród punktów programowych znalazły się hasła wynikające z rzeczywistego rozpoznania potrzeb uczniów jak uruchomienie pryszniców przy sali gimnastycznej, lepsze zagospodarowanie świetlicy, więcej imprez i akcji charytatywnych, uruchomienie sklepiku.
Uczniowie opuszczając warsztaty, zastanawiali się, co zrobić, by najbliższe wybory do Zarządu SU były prawdziwie demokratyczne, tzn. cechowały się wysoką frekwencją, profesjonalizmem kandydatów, świadomymi wyborcami, brakiem jakichkolwiek nacisków, swobodnym dostępem do środków przekazu informacji, zrozumiałą ordynacja wyborczą i rzetelnym przeliczeniem głosów.
Po lekcji samorządności i demokracji na pewno Szkolna Komisja Wyborcza wyłoniona spośród członków z biernym prawem wyborczym o wszystko zadba, kandydaci wzbudzą zaufanie, a wyborcy-uczniowie przyjdą tłumnie na wybory!
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona