Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Radni o oświacie na ostatniej sesji
09-10-2018

Radni o oświacie na ostatniej sesji

Data wydarzenia: 09-10-2018

W dniu 05 października 2018 roku odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Stanisław Mikołajczyk.

Głównym tematem sesji była realizacja zadań oświatowych w Powiecie Drawskim. Naczelnik  Wydziału Edukacji Izabela Krężołek przedstawiła Radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2017/2018. W zakresie tej tematyki Radni omawiali m.in. wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych, wyniki egzaminów zewnętrznych, współpracę międzynarodową szkół i ich osiągnięcia oraz  zapoznali się z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pom., działalnością Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie oraz działalnością Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Następnie Radni zapoznali się z informacją z działań w zakresie „Bezpieczne wakacje 2018” na obszarze powiatu drawskiego oraz informacją z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu. 
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego, rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zmieniającą uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Drawskiego, zmiany nazwy Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim i nadania statutu Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Drawsku Pomorskim, wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy,
zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku, zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018-2035 oraz stanowiska wobec zasad przyznawania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona