Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Nauczyciele odświętnie
16-10-2018

Nauczyciele odświętnie

Data wydarzenia: 16-10-2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach i placówkach oświatowych odbyły się okolicznościowe apele.

W uroczystościach szkolnych w powiatowych placówkach udział wzięli: w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku – Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu – Wicestarosta Jacek Kozłowski i Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janina Jung, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim i Kaliszu Pomorskim – Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz.
Podczas obchodów „nauczycielskiego święta” padło wiele ciepłych słów uznania za budowanie autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Podziękowano za życzliwość, przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw dzieci i młodzieży.
Jak co roku, apele były okazją do wręczenia pedagogom i pracownikom administracji i obsługi nagród Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z kolei uczniowie zaprezentowali przygotowane wcześniej występy artystyczne.
Przy okazji święta w ZSP w Czaplinku zaproszeni goście zwiedzili budynek szkoły po przeprowadzonym remoncie, natomiast w MOW w Czaplinku dokonano uroczystego otwarcia pracowni technologii gastronomicznej.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona