Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zielono mi ….
17-10-2018

Zielono mi ….

Data wydarzenia: 17-10-2018

W ramach programu „Działaj Lokalnie” uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen W. Andersa w Złocieńcu realizują projekt „Zielono mi ….”. W ramach projektu, w czasie zajęć terenowych 10 października 2018 r., aktualizowali mapy okolic sąsiadujących z miastem.

Realizatorem projektu jest nieformalna grupa młodzieży „Tramp” działającą przy Towarzystwie Rekreacyjno-Sportowym „Anders”. Wsparcie działań uczniów polega na prowadzeniu zajęć terenowych o charakterze instruktażowo - pokazowym i popularyzatorskim w formule rogainingu -wytrzymałościowego sportu zespołowego łączącego bieg lub marsz z orientacją w terenie. Jest realizowany głównie na zmapowanych terenach kompleksów leśnych gminy Złocieniec ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów przyrodniczych i stref chronionego krajobrazu. Aktualizacja profesjonalnych map orienteeringu jest wpisana w założenia przedsięwzięcia w związku z promocją zasobów przyrodniczych gminy wśród odwiedzających Złocieniec turystów i mieszkańców. Celem działań jest, aby Gmina Złocieniec była poligonem doświadczalnym dla wymagających rogainerów. Złocieniec ma doskonałe warunki, aby być polem treningowym zarówno dla miłośników szkół przetrwania jak i tych, którzy wolą spokojniejsze, spacerowe formy turystyczne.
Grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa pilotażowo testuje teren krok po kroku. Nazwy własne kompleksów leśnych: "Drawisko", "Wrzoski", "Kańsko", są kojarzone z poszczególnymi działaniami przedsięwzięcia. Wykorzystanie sieci dróg gruntowych, szlaków turystycznych, drożni leśnej i ścieżek edukacyjnych w rezerwatach i parkach jest uzasadnione merytorycznie. Oznakowany pomarańczowo - białym lampionem mobilny punkt bazowy jest rozpoznawalny z racji swej obecności w różnych zakątkach gminy.
Bazą logistyczno-operacyjną poszczególnych działań szczegółowych w ramach realizacji przedsięwzięcia jest siedziba Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego "ANDERS"   w Złocieńcu. Opiekunem młodzieży jest Jan Macul.
„Działaj Lokalnie” to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany m.in. przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, z którego Towarzystwo Sportowe „Anders” otrzymało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona