Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

50 tysięcy na zabytki
17-10-2018

50 tysięcy na zabytki

Data wydarzenia: 17-10-2018

W dniu dzisiejszym tj. 17 października Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim posiedzeniu postanowił ogłosić otwarty nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2018.

Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Powiatu Drawskiego na rok bieżący wynosi 50.000,00 zł. Wnioski zależy składać do 8 listopada br.
Ponadto, Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa na terenie powiatu drawskiego, a także uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu.
Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz przyjęto informację dotyczącą analizy badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym.
Rozpatrywano również wniosek o wyrażenie zgody na podział klasy z dysfunkcją lekką oraz wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia środków w ramach zadań pozaszkolnych.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona