Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rada na pracę
18-10-2018

Rada na pracę

Data wydarzenia: 18-10-2018

W środę 17 października 2018 r. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, któremu przewodniczył Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.

Posiedzenie miało charakter uroczysty w związku z kończącą się kadencją Rady Powiatu Drawskiego. Starosta podziękował członkom Rady za aktywny udział, społeczne zaangażowanie oraz współpracę w realizowaniu przez samorząd zadań sprzyjających rozwojowi lokalnego rynku pracy. Starosta wręczył również członkom Rady okolicznościowe dyplomy oraz upominki.
Podczas posiedzenia podjęto uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie przesunięcia środków finansowych Funduszu Pracy na wydatki fakultatywne oraz na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na rok 2018. Członkowie Rady głosowali także w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Specjalnego pn. „Nowe horyzonty – czas na zmiany” oraz w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.
Na zakończenie, zaprezentowano ogólne informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy na koniec sierpnia 2018 roku. Przedstawiono również działania Powiatowego Urzędu Pracy z okresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy, tj. styczeń 2015 – sierpień 2018 roku. Poruszono temat mobilności na rynku pracy, wsparcia finansowego osób bezrobotnych i pracodawców, wydarzeń, partnerstwa na rynku pracy oraz wyróżnień PUP.
W spotkaniu udział wzięli Dyrektor PUP Henryk Andrałojć, Wicedyrektor PUP Agnieszka Kuropatnicka, pracownicy PUP oraz Członkowie Rady - Renata Orłowska, Stanisław Baliński, Edward Kot, Witold Kuwałek, Piotr Płażalski, Piotr Skrzypczak oraz Jan Szewczyk.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona