Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Unijne stypendia dla zawodowców
19-10-2018

Unijne stypendia dla zawodowców

Data wydarzenia: 19-10-2018

Miło nam poinformować, że 18.10.2018 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się uroczyste wręczenie przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego i Wicestarostę Jacka Kozłowskiego stypendiów dla 13 uczniów z technikum i zasadniczej szkoły zawodowej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Drawskiego.

Stypendium ma na celu zmotywowanie uczniów do nauki i podnoszenia kwalifikacji w zakresie przedmiotów zawodowych. Kwota stypendium na jednego ucznia wynosi 100,00 miesięcznie i  wypłacana jest przez okres 10 miesięcy w jednym roku szkolnym.
W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia.
Pomoc stypendialna wypłacana jest ze środków w ramach realizowanego projektu przez Powiat Drawski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.
W projekcie, który realizowany jest do końca 2020 r. stypendia przewidziano dla 45 uczniów.
W ubiegłym roku stypendia otrzymało 11 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019
pomoc otrzyma 13 uczniów:
 
6 uczniów z ZSP Drawsku Pomorskim,
2 uczniów z ZSP w Złcoieńcu
1 uczennica z MOW w Czaplinku
1 uczeń z ZSP w Kaliszu Pomorskim
3 uczniów z ZSP w Czaplinku
 
Gratulujemy!
 
Biuro projektu:
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona