Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

„Biała wstążka” z Patronatem Starosty
24-10-2018

„Biała wstążka” z Patronatem Starosty

Data wydarzenia: 24-10-2018

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu Drawskiego zdecydowano o objęciu Patronatem Starosty Stanisława Kuczyńskiego kampanii pn. „Biała wstążka”.

Głównym organizatorem kampanii jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, a jej realizację zaplanowano na 3 grudnia br. „Biała wstążka” prowadzona jest w wielu krajach, a jej głównym celem jest zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Poprzez kampanię oraz prowadzone w jej czasie działania organizator wraz z partnerami chcą okazać wsparcie i pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz wskazać im pomocne instytucje na terenie powiatu drawskiego. Ponadto wyrażono zgodę na zmianę terminu realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd do opery na Zamku w Szczecinie”.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek i podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego”.
Podjęto również uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona