Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Stabilizatory napięcia i przedłużacze dla KPP
31-10-2018

Stabilizatory napięcia i przedłużacze dla KPP

Data wydarzenia: 31-10-2018

W dniu dzisiejszym (31 października) Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim 219. posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Uchwała dotyczy przekazania trzech stabilizatorów napięcia oraz trzech przedłużaczy na bębnie. Przekazany sprzęt umożliwi uruchomienie działań związanych z udzieleniem pomocy, w przypadku wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej, osobom wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. Zapewnią one bowiem możliwość awaryjnego zasilania w energię elektryczną urządzeń medycznych za pomocą przewoźnych agregatów prądotwórczych.
Kolejne uchwały podjęte na dzisiejszym posiedzeniu dotyczyły: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim, powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku oraz zmiany uchwały w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski.
Ponadto wyrażono zgodę na zmiany dotyczące realizacji dwóch zadań publicznych. Opiniowano również projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego, w tym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 oraz zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej a także zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona