Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o nadzwyczajnej L sesji Rady Powiatu Drawskiego
06-11-2018

Z A W I A D O M I E N I E o nadzwyczajnej L sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 06-11-2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną L sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 09 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 10:30 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji.
    2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 2980.
    3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku - druk nr 2965;
    b) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim - druk nr 2977;
    c) wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym - druk nr 2950;
    d) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 - druk nr 2974;
    e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 -2035 - druk nr 2975.
    4. Zakończenie sesji.
 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) obrady L Sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona