Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Na 2019 rok budżet z nadwyżką
14-11-2018

Na 2019 rok budżet z nadwyżką

Data wydarzenia: 14-11-2018

W dniu dzisiejszym (14 listopada) odbyło się 221. posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego w bieżącej kadencji, którego istotnym punktem było podjęcie i opiniowanie uchwał dotyczących zarówno obecnego jak i przyszłorocznego budżetu Powiatu Drawskiego.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetu Powiatu Drawskiego na 2019 rok. W projekcie skierowanym do Rady Powiatu Drawskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej  wskazano dochody budżetu w kwocie 86.520.000,00 zł, wydatki w kwocie 86.020.000,00 zł oraz nadwyżkę w wysokości 500.000,00 zł. Podjęto uchwałę w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019-2035 oraz uchwałę w sprawie zmian w bieżącym budżecie.
Ponadto Zarząd zaopiniował dwa projekty uchwał Rady Powiatu. Pierwszy dotyczył uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2019, natomiast drugi - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.
Inne uchwały podjęte na dzisiejszym posiedzeniu dotyczyły przyznania pomocy zdrowotnej dla trzech emerytowanych nauczycieli, przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa na terenie powiatu drawskiego w 2019 r. W związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej podpisano dwa porozumienia - z Okręgową Radą Adwokacką w  Koszalinie oraz z Radą Okręgową Radców Prawnych w Koszalinie.
Opiniowano również szereg wniosków, w tym wniosek o objęcie patronatem XV Międzyszkolnych Spotkań Profilaktycznych, skorygowanie listy uzyskujących stypendium za wyniki w nauce, przyznanie środków na realizację godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zaakceptowanie wykazu zadań pozaszkolnych realizowanych przez jednostki oświatowe oraz wniosek o wsparcie finansowe zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim. Samochód ten będzie stanowił zabezpieczenie sprzętowe dla całego powiatu drawskiego.
Omawiano także kwestie związane z planem zimowego utrzymania dróg w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona