Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o II sesji Rady Powiatu Drawskiego
28-11-2018

Z A W I A D O M I E N I E o II sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 28-11-2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 .z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Powiatu Drawskiego.

 

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 05 grudnia 2018 roku (środa)
o godz. 9:00 
w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

 

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Ustalenie porządku obrad.

    4.    Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 23 listopada 2018 r.

    5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między Sesjami
           – druk nr 17.

    6.    Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

    7.    Trybuna obywatelska.

    8.    Informacja Przewodniczącego Rady na temat utworzenia klubów radnych.

    9.    Podjęcie uchwał w sprawie :

           a)   ustalenia wynagrodzenia Starosty Drawskiego – druk nr 4;

           b)   ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego – druk nr 3;

           c)   wyboru członka Zarządu Powiatu Drawskiego – druk nr 5;

           d)   powołania Komisji Rewizyjnej – druk nr 6;

           e)   wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – druk nr 7;

           f)   ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 8;

           g)   powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 9;

           h)  wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 10;

           i) powołania i przedmiotu działania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
                  – druk nr 11;

           j)  powołania i przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
                  – druk nr 12;

           k)   powołania i przedmiotu działania Komisji Oświaty – druk nr 13;

           l)  o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania diet radnych oraz zwrotu kosztów 

                 podróży służbowej –  druk nr 14.

     10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

     11.  Komunikaty i sprawy różne.

    12.  Zakończenie sesji.

   

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                                      Urszula Ptak

  Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl.

   

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona