Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o III sesji Rady Powiatu Drawskiego
11-12-2018

Z A W I A D O M I E N I E o III sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 11-12-2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 .z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

 

Porządek obrad :

  1.  Otwarcie sesji.

  2.  Ustalenie porządku obrad.

  3 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 05 grudnia 2018 r.

  4.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
         – druk nr 47.

  5.   Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

  6.   Trybuna obywatelska.

  7.    Informacja Przewodniczącego Rady na temat utworzenia klubów radnych.

  8.    Podjęcie uchwał w sprawie :

         a)   powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 37

         b)   wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 38;

         c)   powołania członka Komisji Rewizyjnej – druk nr 44;

         d)   zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018- druk nr 33.

  9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 10.  Komunikaty i sprawy różne.

 11.  Zakończenie sesji.

                                                                                                         

                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                                   Urszula Ptak

                                                                                                                                

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona