Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o IV sesji Rady Powiatu Drawskiego
10-01-2019

Zawiadomienie o IV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 10-01-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995.z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:

 

    1.         Otwarcie sesji.

    2.         Ustalenie porządku obrad.

    3.         Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia  18 grudnia 2018 r.

    4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
                – druk nr 77.

    5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

    6.         Trybuna obywatelska.

    7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.

    8.         Plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2019:

               a)       opinia Klubów Radnych,

               b)       podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego - druk nr 80.

    9.         Plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2019:

               a)       opinia Klubów Radnych,

               b)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 81.

10.         Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019:

               a)       opinia klubów radnych,

               b)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej – druk nr 82                           

11.         Projekt budżetu Powiatu Drawskiego na 2019 r.:

               a)  konstrukcja projektu budżetu i jego główne założenia;

               b)  wnioski Komisji Rady zgłoszone do projektu budżetu i sposób ich realizacji;

               c)  opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – druk nr 90;

               d)  opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady o projekcie budżetu;

               e)  opinie RIO  – druk nr 79;

               f)  opinie Klubów Radnych;

               g) dyskusja nad projektem budżetu;

               h) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2019
                 – druk nr  2989;

               i) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu   

                  Drawskiego na lata 2019 - 2035 – druk nr 2990.

12.       Podjęcie uchwał w sprawie:

            a)      wyboru członka Zarządu Powiatu Drawskiego – druk nr 83;

            b)      przyjęcia zadań z zakresu administracji rzadowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - druk nr 31

            c)      wskazania przedstawicieli Powiatu Drawskiego wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów                            Województwa  Zachodniopomorskiego– druk nr 50;

            d)      desygnowanie przedstawiciela Powiatu Drawskiego na Zgromadzenie Ogolne Zwiazku Powiatów Polskich                                    - druk nr 55;

            e)    wyboru delegata Powiatu Drawskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – druk nr 54;

            f)    odwołania Skarbnika Powiatu – druk nr 85.

13.            Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.            Komunikaty i sprawy różne.

15.            Zakończenie sesji.

 

                                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                                              Urszula Ptak

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona