Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Gabinet POZ MSWiA w Drawsku Pomorskim
22-01-2019

Gabinet POZ MSWiA w Drawsku Pomorskim

Data wydarzenia: 22-01-2019

Informacja na temat dalszego funkcjonowania gabinetu podstawowej opieki zdrowotnej działającego w ramach SP ZOZ MSWiA.

          Od dłuższego czasu wielu pacjentów należących do gabinetu POZ MSWiA, w którym zatrudniony był p. doktor Zygmunt Romanowski, wyrażało głębokie zaniepokojenie swoim dalszym losem i przyszłością tej placówki. Wielomiesięczne rozmowy między zainteresowanymi – naszym znanym  i szanowanym lekarzem, oraz władzami gminy Drawsko Pomorskie a dyrektorem SP ZOZ MSWiA Panią Elżbietą Czeszewską, nie przynosiły żadnego konkretnego rozwiązania. Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, mieszkańców powiatu drawskiego, nowe władze powiatu w osobach Pana Starosty Stanisława Cybuli i Wicestarosty Mariusza Nagórskiego, postanowiły wziąć udział w rozwiązaniu tego problemu. Z inicjatywy Pana Starosty Stanisława Cybuli zostało zorganizowane spotkanie, w którym udział wzięły wszystkie zainteresowane strony. Dyrektor NFZ w Szczecinie Pan Dariusz Ruczyński, Pani Dyrektor, SP ZOZ MSWiA w Koszalinie Pani Elżbieta Czeszewska i Pani Dyrektor Drawskiego Centrum Specjalistycznego Pani Dyrektor Marzena Dzieża. Stronę społeczną reprezentował Pan radny Karol Korczyński i przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Powiatu Drawskiego – Barbara Głowacka. Jak się okazało wszyscy uczestnicy spotkania byli zainteresowani pozytywnym rozwiązaniem tego problemu. Po dyskusji podjęto decyzję, że ZOZ MSWiA dokona zrzeczenia się prowadzenia gabinetu POZ na rzecz spółki „Szpitale Polskie” a ta zobowiązała się prowadzić tenże gabinet i dołożyć wszelkich starań, aby pozyskać do pracy kolejnych lekarzy POZ. Ze swojej strony Pan Dyrektor Dariusz Ruczyński, jako szef NFZ w Szczecinie, zapewnił, ze finansowanie tego gabinetu będzie zapewnione  i z jego strony nie ma ku temu żadnych przeszkód formalnych. Jedyną trudnością, która dotknie dotychczasowych podopiecznych gabinetu POZ MSWiA, będzie konieczność złożenia ponownie deklaracji u pana doktora Zygmunta Romanowskiego o chęci przynależności do nowego podmiotu świadczącego usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Nowego podmiotu, ale  z możliwością, że prowadzony będzie przez naszego pana doktora Romanowskiego. Dyrekcja Szpitala poinformowała nas o prowadzonych rozmowach nad możliwością sprowadzenia do Drawska Pomorskiego kolejnego lekarza rodzinnego, który świadczyłby swoje usługi właśnie w oparciu o nowy kontrakt obiecany przez dyrektora NFZ na POZ przy drawskim szpitalu. Burmistrz Drawska Pomorskiego, zadeklarował, że jeśli dojdzie do pozyskania dla mieszkańców lekarza rodzinnego działającego przy szpitalu, jest w stanie przeznaczyć na potrzeby zakwaterowania lekarza i ew. jego rodziny – mieszkania z zasobów miasta .
Obecnie porozumienie jest na etapie realizacji i w najbliższym czasie można się spodziewać jego zakończenia.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona