Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z IV Sesji Rady Powiatu Drawskiego
24-01-2019

Informacja z IV Sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 24-01-2019

W dniu 16 stycznia 2019 roku odbyła się IV sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu.

 

Głównym tematem Sesji było : podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2019. Zgodnie z przyjętym budżetem dochody Powiatu w 2019 r. zaplanowano w kwocie 86.520.000 zł., w tym dochody majątkowe - 6.702.565,00 zł co stanowi ok. 7,8 % dochodów ogółem, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 86.020.000 . w tym wydatki majątkowe - 9.509.228 zł. co stanowi ok. 11,1 % wydatków ogółem.

Podczas Sesji Rady Powiatu Drawskiego Radni przyjęli:

  1. plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2019;
  2. plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2019;
  3. plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

   

          Ponadto Radni przyjęli następujące uchwały:

a)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu drawskiego na lata 2019 – 2035;

b)      wyboru członka Zarządu Powiatu Drawskiego;

c)      przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;

d)      wskazania przedstawicieli Powiatu Drawskiego wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów                             Województwa Zachodniopomorskiego;

e)      desygnowania przedstawiciela Powiatu Drawskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich;

f)       wyboru delegata Powiatu Drawskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;

g)      odwołania Skarbnika Powiatu.

 

 

Sporządziła 22.01.2019 r.: Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biuro Rady Powiatu.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona