Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Urząd Pracy świętuje 100 lat istnienia
25-01-2019

Urząd Pracy świętuje 100 lat istnienia

Data wydarzenia: 25-01-2019

Z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, w Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim odbyła się Uroczysta Gala Jubileuszowa .

 

100 lat temu, 27 stycznia 1919 roku, Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad wychodźcami”.

W II Rzeczypospolitej był to  ważny  instrument walki z bezrobociem, a Polska, jako jeden z pierwszych krajów europejskich, powołała do życia państwowe służby zatrudnienia.

W Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim w dniu 24.01.2019 r. odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Rady Powiatu Drawskiego, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, instytucji gminnych, powiatowych służb rządowych, inspekcji i straży, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego i duchowieństwo oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, pracownicy emerytowani i osoby, które w różnych okresach tworzyły zespół urzędu pracy.

Podczas uroczystości przedstawiona została prezentacja o początkach, rozwoju  i funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim.

Spotkanie było też okazją do wspomnień, podsumowań ubiegłych lat, ale przede wszystkim okazją do podziękowań. Życzenia i wyrazy wdzięczności z rąk Pani Urszuli Ptak Przewodniczącej Rady Powiatu, Pana Stanisława Cybuli Starosty Drawskiego oraz Pana Waldemara Włodarczyka Etatowego Członka Zarządu przyjęli Pan Henryk Andrałojć Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim oraz Pani Agnieszka Kuropatnicka Z-ca Dyrektora. Następne podziękowania skierowane zostały zarówno do obecnych pracowników urzędu jak i tych osób, które miały wpływ na funkcjonowanie i rozwój Publicznych Służb Zatrudnienia. 

W części artystycznej wystąpili Państwo Małgorzata i Bartłomiej Michalczykowie.

Oficjalne obchody 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, w których uczestniczył Pan Henryk Andrałojć Dyrektor urzędu pracy, zorganizowało także Ministerstwo Rodziny Pracy  i Polityki Społecznej. Dyrektor PUP z rąk Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny Pracy  i Polityki Społecznej otrzymał Dyplom w uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy w 100-lecie istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona