Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
08-02-2019

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Data wydarzenia: 08-02-2019

Dnia 04 lutego 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w kadencji 2019-2023. Spotkanie poprowadził Pan Stanisław Cybula, starosta drawski.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do jej zakresu należy w szczególności:
  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie drawskim;
  2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatu drawskiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia;
  4. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim;
  5. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
  6. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
 
Podczas spotkania, nowym członkom rady wręczono akty powołania. Wybrano Przewodniczącego Rady Pana Waldemara Włodarczyka – wicestarostę drawskiego oraz wiceprzewodniczącego Pana Stanisława Balińskiego – przedstawiciela Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
 
W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy powołani zostali: Waldemar Włodarczyk, Stanisław Baliński, Krzysztof Czerwiński, Wiesław Dzieńkowski, Franciszek Hirsz, Edward Kot, Joanna Kulesza, Witold Kuwałek, Marcin Naruszewicz, Marek Nowak, Renata Orłowska oraz Piotr Płażalski. Są to przedstawiciele samorządów, organizacji związkowych i pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy.
Kadencja PRRP trwa 4 lata, posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona