Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Starosta drawski spotkał się z przedstawicielami lokalnego biznesu
08-02-2019

Starosta drawski spotkał się z przedstawicielami lokalnego biznesu

Data wydarzenia: 08-02-2019

Śniadania z przedsiębiorcami, taką formułę spotkań zaproponował starosta drawski Stanisław Cybula. Mają stać się ważnym forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem powiatu i na stałe zagościć w harmonogramie pracy starosty.

Głównym celem tych spotkań jest stworzenie płaszczyzny komunikowania się z władzami powiatu, wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju lokalnych firm i regionu.
 
Z zaproszenia starosty na pierwsze spotkanie, które odbyło się 7 lutego 2019 r. skorzystało kilkunastu przedsiębiorców z terenu powiatu drawskiego. Gospodarzami spotkania oprócz starosty drawskiego Stanisława Cybuli, była Przewodnicząca Rady Powiatu, Urszula Ptak, wicestarosta Mariusz Nagórski oraz etatowy członek zarządu Waldemar Włodarczyk.
 
Po oficjalnym przywitaniu gości oraz przedstawieniu się wszystkich zebranych, starosta zaprezentował ofertę Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  i zaprosił do korzystania z jego usług, następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Henryk Andrałojć przedstawił informację o instrumentach rynku pracy oraz usługach świadczonych przez PUP dla pracodawców.
 
W dalszej części spotkania wicestarosta, Mariusz Nagórski poruszył temat szkolnictwa zawodowego, kształcenia kadr, odbywania staży i praktyk  u przedsiębiorców. Podkreślił, że powiat jest bardzo zainteresowany rozwojem szkolnictwa zawodowego w regionie poprzez pomoc młodzieży w rozwijaniu umiejętności zawodowych, wspieraniu kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz nawiązaniem współpracy w tym zakresie z lokalnymi przedsiębiorcami.
 
Przedsiębiorcy wyrazili swoje zadanie na temat przyjmowania młodzieży na staże  i praktyczną naukę zawodu, podkreślając ważną rolę w tym temacie Powiatowego Urzędu Pracy, który powinien swoją ofertę dostosować do obecnej sytuacji na rynku pracy. Zwrócili także uwagę na problemy związane z brakiem pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i umiejętnościami, brakiem chętnych do pracy i wzrostem oczekiwań finansowych potencjalnych kandydatów. Przedsiębiorcy wyrazili potrzebę wzajemnych kontaktów i kontaktów z przedstawicielami samorządu powiatowego, w celu polepszenia warunków dla rozwoju gospodarczego, ale również w celu polepszenia relacji na szczeblu urząd-przedsiębiorca.
 
Starosta, dziękując wszystkim za udział w spotkaniu i ożywioną dyskusję zadeklarował kontynuację tematycznych spotkań z przedsiębiorcami.
 
Załącznik:
Informacja - Konkursy dla przedsiebiorstw 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona