Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o VI sesji Rady Powiatu Drawskiego
15-02-2019

Zawiadomienie o VI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 15-02-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

 
Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Ustalenie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołów :
a) z IV sesji Rady Powiatu z dnia  16 stycznia 2019 r.
b) z nadzwyczajnej V sesji Rady Powiatu z dnia 01 lutego 2019 r.
 4.    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami– druk nr  155.
 5.    Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 6.    Trybuna obywatelska.
 7.    Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
 8.   Ocena warunków wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – druk nr 169.
 9.   Sprawozdanie Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 – druk nr 94.      
10. Sprawozdanie z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej – druk nr 113.
11.  Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku  za rok 2018 – druk nr 146.
12. Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych za rok 2018 – druk nr 144.     
13.    Podjęcie uchwał w sprawie :
a)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 – 2025  – druk nr 122;
b) założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 2 w Drawsku Pomorskim – druk nr 147;
c) założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Drawsku Pomorskim – druk nr 148;
d) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Drawski oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 149;
e) wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 153.
14.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15.   Komunikaty i sprawy różne.
16.   Zakończenie sesji.
 
 
                                       
                                                                Przewodnicząca Rady            
                                                                    Urszula Ptak
                                                                             
 
 
 
  
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawki.pl.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona