Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z VI sesji Rady Powiatu Drawskiego
26-02-2019

Informacja z VI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 26-02-2019

W dniu 22 lutego 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

  Głównym tematem sesji były sprawozdania: starosty drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018, z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku.
   Radni zapoznali się także z oceną warunków wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych oraz analizą sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych.
   Podczas sesji Przewodnicząca Rady Powiatu i Starosta Drawski w imieniu Rady złożyli gratulacje dla Anny Górzyńskiej – nauczycielki Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – laureatki plebiscytu Głosu Koszalińskiego „Nauczyciel na Medal”
 
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie: 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2025;
b) założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 2 w Drawsku Pomorskim;
c) założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Drawsku Pomorskim;
d) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Drawski oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
e) wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Drawskiego.
 
 
                                                                                                        Tekst: Barbara Kotwica
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona