Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Uwaga, nabory!
01-03-2019

Uwaga, nabory!

Data wydarzenia: 01-03-2019

20 lutego br. ogłoszony został konkurs dedykowany miastom średnim w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 3.2.1) - Pakiet dla średnich miast, a nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 25 marca do 8 maja 2019 r.

Pakiet dla średnich miast, to program ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.
 
Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich. Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.
 
Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. 
 
Poniżej planowane w 2019 r. nabory: https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/planowane-nabory-dedykowane-dla-miast-srednich-w-2019-roku/
 
Przedsiębiorcy z miast średnich mogą na nowych zasadach ubiegać się o dofinansowanie dla swoich firm na wzmocnienie konkurencyjności i innowacji. Czeka na nich 550 mln zł w programie Inteligentny Rozwój w konkursie „Badania na rynek”.
 
Nowością jest zniesienie limitu maksymalnej kwoty dofinansowania projektu w wysokości 20 mln zł. Kolejnym ułatwieniem jest niższy minimalny próg kosztów kwalifikowanych projektu, obniżony z 5 do 1 mln zł. Rozszerza się także katalog wsparcia. Włączono możliwość finansowania innowacji procesowych.
 
Szczegółowe informacje na www.miir.gov.pl, w zakładce Pakiet dla średnich miast.
 
Poniżej harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019:
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona