Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

UWAGA KONKURS  „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
04-03-2019

UWAGA KONKURS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Data wydarzenia: 04-03-2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że rozpoczęła się XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu w kategorii gospodarstw indywidualnych pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, jako jedno z głównych działań prewencyjnych realizowanych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie oraz promocji zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku wiejskim.
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Przez okres 5 lat, nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano najbezpieczniejszego w kraju oraz zdobywcy II i III miejsca  finału krajowego. Ponadto 3 letni okres karencji mają gospodarstwa sklasyfikowane w etapach wojewódzkich na miejscach I – III.
Zmagania przebiegać będą w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Warunkiem udziału jest dokonanie zgłoszenia na formularzu dostępnym w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie, w podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w wyżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Kasy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2019 r.
W załączeniu  zatwierdzony przez Prezesa KRUS Regulamin Konkursu wraz z  załączonym formularzem zgłoszeniowym.
Źródło: KRUS Koszalin
 
Załącznik:
- regulamin konkursu
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona