Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Konferencja - powiat drawski otwarty na potrzeby osób niepełnosprawnych
05-03-2019

Konferencja - powiat drawski otwarty na potrzeby osób niepełnosprawnych

Data wydarzenia: 05-03-2019

Konferencja zorganizowana przez starostę drawskiego 27 lutego br., w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim była odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie osób z niepełnosprawnościami i ich otoczeniem.

Oficjalnego otwarcia dokonali Stanisław Cybula, starosta drawski i Mariusz Nagórski, wicestarosta drawski.
Najważniejsze kwestie jakie zostały omówione i przedstawione przez prelegentów to m.in: program wyrównywania różnic między regionami III, stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, działania samorządu województwa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON, przyznanych algorytmem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim.
Panel prowadzili: Dorota Rybarska – Jarosz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie  oraz Eliza  Rychlicka – KoleraMirosława Gejza i Inga Mikee, specjaliści Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
W niecodziennym wydarzeniu udział wzięli m.in. Dariusz Guziak pełnomocnik Zarządu Powiatu Drawskiego, Zofia Szymczak przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności, Jolanta Banaszek, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, burmistrzowie z terenu powiatu drawskiego i ich przedstawiciele, prezesi stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie drawskim, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, prezesi i przewodniczący  Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów działających w powiecie drawskim.
 
 
 
                                                                                                         Tekst: Jolanta Banaszek
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona