Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Staże z Kontraktu Samorządowego
05-03-2019

Staże z Kontraktu Samorządowego

Data wydarzenia: 05-03-2019

Kolejna grupa uczniów zakończyła z powodzeniem staż w Kołobrzegu. Od 28.01.2019 r. do 20.02.2019 r. w ramach projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”

Pięcioro uczniów ZSP w Czaplinku kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przebywało i szkoliło się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kołobrzegu, działającym przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak.
 
 Opiekun grupy Pan Janusz Budzik wicedyrektor CKP w Kołobrzegu, bardzo chwalił uczniów/stażystów oraz gratulował Dyrektorowi ZSP w Czaplinku Robertowi Patrzyńskiemu zdolnej, kulturalnej i dobrze wykształconej młodzieży.
 
Staż zakończony zostały testem teoretycznym oraz egzaminem praktycznym. Uczniowie otrzymali stosowne Certyfikatyzadowalającą oceną.
 
Dodatkową gratyfikacją za udział w stażu było wynagrodzenie, a koszty związane z pobytem i dojazdem refundowane byłybudżetu projektu realizowanego przez Powiat Drawski.
Już 4 marca 2019 r. następna, sześcioosobowa grupa wyjeżdża na staż w to samo miejsce. Kolejni uczniowie dostają szansę zdobycia praktyki w profesjonalnej i dobrze wyposażonej firmie gastronomicznej.
 
 Tekst i zdjęcia  przesłane przez ZSP w Czaplinku
                    Justyna Kujawska - Słomska
Biuro projektu:
Wydział Inwestycji
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
 
 
Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”  realizowany przez Powiat Drawski, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiejw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020,Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona