Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Program "Za życiem"
18-03-2019

Program "Za życiem"

Data wydarzenia: 18-03-2019

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno Opiekuńczego w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”. Oferta placówki poszerzyła się o dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych tą formą terapii i rehabilitacji.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
Celem działania programu jest zapewnienie dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie, dostępu do aktywnej pomocy ze strony Państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
W ramach programu realizowane są następujące zajęcia:
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • fizjoterapia- rehabilitacja ruchowa
 • logopedia
 • neurologopedia
 • dogoterapia
 • biofeedback
 • zajęcia z tyflopedagogiem- rehabilitacja wzroku
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym w rym prowadzone także metodą krakowską
 • konsultacje lekarskie
Maksymalny tygodniowy wymiar zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ośrodek może zorganizować dla dzieci objętych programem „Za życiem” wynosi 5 godzin tygodniowo.
Specjaliści wybrani do świadczenia usług terapeutycznych w ramach Programu „Za życiem” mają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi - w tym z dziećmi młodszymi, w wieku 0-3lata. Każdy ze specjalistów, pracując z dzieckiem tworzy diagnozę funkcjonalną oraz Indywidualny Program Pracy, tak aby oddziaływania terapeutyczne były optymalnie dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się w salach dostosowanych do potrzeb dziecka, w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zajęcia prowadzone są w kilku placówkach, tak aby oferta terapeutyczna mogła dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. Miejsca, w których realizowane są zajęcia:
 • Czaplinek: ul. Wałecka 57 oraz ul. Parkowa 2,
 • Drawsko Pomorskie: ul. Seminaryjna 2,
 • Kalisz Pomorski: Przedszkole Miejskie „Bajkolandia”, ul. Janowiecka 2A.
Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod numerem Tel. 943671463 oraz 792231683.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
                                                                                         
                                                                                                           Tekst: Monika Kapczuk
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona