Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Profesjonaliści  uczyli w drawskim ZSP public relations!
02-04-2019

Profesjonaliści uczyli w drawskim ZSP public relations!

Data wydarzenia: 02-04-2019

W tym tygodniu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim odbyło się trzecie z cyklu szkolenie PUBLIC RELATIONS dla młodzieży w ramach projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.

Celem  ponad 60-godzinnego szkolenia, które przeprowadziły p. Beata i Martyna Kaweckie, było zapoznanie się z możliwościami działań public relations w promocji własnej firmy.
W przytoczonych przez prowadzące definicjach określających public relations pojawiły się sformułowania typu: „tożsamość firmy”, „budowanie relacji z otoczeniem”, „misja, filozofia, strategia”, „budowanie świadomości”. Wszystkie one przeczą utartym stereotypom, które mylnie stawiają znak równości pomiędzy PR, a marketingiem czy reklamą. „Czyń dużo, dobrze i etycznie, mów o tym – jasno i głośno!” – to główna definicja PR, która potwierdza ścisłą zależność w public relations pomiędzy wiarygodnością komunikatu, jego atrakcyjnością, jak również samym sposobem jego przekazu. Obok wiedzy, która pomogła nie tylko w zdefiniowaniu public relations, ale w zrozumieniu mechanizmów jego działania, wartością nadrzędną szkolenia była praca warsztatowa w grupach. Jej celem było tworzenie strategii, planów PR w oparciu o  analizę sytuacji w firmie, realizacja kampanii PR wymyślonej firmy oraz budowanie relacji z mass mediami.
Dzięki temu uczestnicy szkolenia (młodzież technikum organizacji reklamy oraz technikum hotelarstwa) nie tylko miały okazję do wypróbowania swoich umiejętności PR-owych, ale przede wszystkim wymyślili konkretne rozwiązania promocyjne dla swoich firm. Ocena pracy uczestników szkolenia przez prowadzącą p. Beatę Kawecką napawa ogromnym optymizmem. Zaangażowanie oraz kreatywność, z jakimi pracowali nasi uczniowie, pozwalają mieć nadzieję, że to tylko wstęp do większych projektów!
 
Tekst: Małgorzata Jasyk
 
 
Biuro projektu:
Wydział Inwestycji i Remontów
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
 
Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” realizowany przez Powiat Drawski, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020,
Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona