Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Współpraca na medal
03-04-2019

Współpraca na medal

Data wydarzenia: 03-04-2019

„Czas zawodowców. Współpraca drogą do sukcesu” – pod takim hasłem 29 marca 2019 r. odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim II Spotkanie Pracodawców.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele instytucji oraz zakładów pracy, z którymi szkoła ściśle współpracuje w ramach kształcenia zawodowego. Szkołę reprezentowały dyrektor Iwona Kucharska, wicedyrektor Małgorzata Jasyk oraz kierownik praktycznej nauki zawodu Alina Kraska.
To kolejna inicjatywa ZSP w Drawsku Pom. zmierzająca do pogłębienia współpracy ze środowiskiem lokalnym umożliwiająca uczniom skuteczne oraz wielopłaszczyznowe uczestniczenie w procesie kształcenia.
Na spotkaniu zostały poruszone i omówione następujące kwestie: oferta edukacyjna ZSP w Drawsku Pom., wyniki egzaminów zawodowych w okresie 2016-2019, realizacja kursów zawodowych, procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu czeladniczego, organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach, udział w projektach edukacyjnych - powiatowa koncepcja rozwoju szkolnictwa zawodowego, współpraca szkoły z pracodawcami - zawody i zakres podejmowanych działań, barometr zawodów w roku 2019, powiatowa sieć doradztwa zawodowego.
Specyfikę rynku pracy omówiła uczestnicząca w spotkaniu pani Teresa Janiszak -przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy, która przedstawiła liczby bezrobotnych w poszczególnych zawodach na naszym terenie oraz wskazała zawodu z największym potencjałem do zatrudnienia.
 
Dyrektor ZSP w Drawsku Pom. serdecznie dziękuje uczestnikom spotkania:  Katarzynie Krzywickiej, Barbarze Nagórskiej, Beacie Olszewskiej,  Lucynie Chamier-Ciemińskiej, Andrzejowi Połońskiemu, Tadeuszowi Pilipcowi, Marianowi Żynisowi, Krzysztofowi Dylowi, Krzysztofowi Glegole, Arkadiuszowi Zawrotowi,  Kazimierzowi Pokutyńskiemu  za efektywną współpracę,  poświęcony czas  i owocną dyskusję.
 
Tekst: Alina Kraska
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona