Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o  VIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
19-04-2019

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 19-04-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję VIII sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

 

 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2019 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami druk nr 318.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2018 roku oraz w I kwartale 2019 r. oraz informacja na temat rynku pracy w Powiecie Drawskim – druk nr 265.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2018druk nr 274.
10. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie za rok 2018 - druk nr 266.
11. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2025 – druk nr  310.
12. Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku Pomorskim – druk nr 178.
13. Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim za 2018 rok druk nr 253.
14. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017-2022 za rok 2018druk nr 269.
15. Podjęcie uchwały w sprawie :
a) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego druk nr 267;
b) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiegodruk nr 308;
c) zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego - druk nr 301;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Drawsku Pomorskimdruk nr 304;
e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2019druk nr 313;
f) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019druk nr 314;
g) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 – 2035druk nr 315.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Komunikaty i sprawy różne.
18. Zakończenie sesji.
 
                                                                                      
 
                                                                                                  Przewodnicząca Rady     
                                                                                                          Urszula Ptak                                                  
 
 
 
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawki.pl.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona