Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o IX sesji Rady Powiatu Drawskiego
10-05-2019

Zawiadomienie o IX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 10-05-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję IX sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 17 maja 2019 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Informacja o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim na obszarze powiatu drawskiego
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018druk nr 311.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego- druk nr 329;
b) zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego- druk nr 359;
c) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019druk nr 355;
d) o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.
 
                                                                                                     Przewodnicząca Rady
 
                                                                                                              Urszula Ptak        
 
                                                                                                                            
 
 
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawki.pl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona